Algemene voorwaarden

Atelier TekenWijs

Dit zijn de algemene voorwaarden van Atelier TekenWijs.
Het adres waar Atelier TekenWijs is gevestigd: Zuiderhoogte 7, 7325 SC te Apeldoorn.
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 78675731

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen door een mail te sturen naar info@tekenwijs.nl.

Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden van Atelier TekenWijs.
Het adres waar Atelier TekenWijs is gevestigd: Zuiderhoogte 7, 7325 SC te Apeldoorn.
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 78675731

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen door een mail te sturen naar info@tekenwijs.nl.

Inleiding

 • De algemene voorwaarden zoals hier beschreven gelden voor alle diensten, cursussen, workshops en producten die worden aangeboden door Atelier TekenWijs.
 • De klant gaat akkoord met deze voorwaarden bij inschrijving cursus/workshop, geleverde dienst of bij aankoop van een product.
 • Atelier TekenWijs mag ten alle tijden de algemene voorwaarden wijzigen. Bij inschrijving cursus of aankoop product/dienst stem je in met de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden.

Privacy

 • Ik hecht grote waarde aan het creëren van een veilige omgeving waarin eenieder zich open en vrij kan uiten. Daarom spreken wij bij aanvang van cursus/workshop af dat alles wat besproken en gedeeld wordt aan de tekentafel onder elkaar blijft.
 • Tijdens de lessen mogen er foto’s gemaakt worden mits dat er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.
 • Atelier TekenWijs mag foto’s en beeldmateriaal delen op facebook, Instagram of folders. Hiervoor zal Atelier TekenWijs bij de start van de cursus, workshop of dienst toestemming vragen aan de cursist of klant.

Cursussen en workshops

 • Wanneer de cursus of workshop niet door kan gaan door afwezigheid van de docent zal deze cursus of workshop op een later te bepalen tijdstip worden ingehaald.
 • Prijzen van cursussen/workshops zijn incl. materialen, koffie met iets lekkers.
 • Bij annulering van cursus/workshop kijken we eerst of de cursus/workshop op een later moment kan worden ingehaald.
 • Mocht de docent en de cursist er niet uitkomen dan geldt dat bij annulering 1 week van tevoren 50% wordt terugbetaald en bij 24 uur van tevoren afmelden 25% van het cursusgeld.

Inschrijving

 • De inschrijving is persoonsgebonden.
 • Wanneer de inschrijving een minderjarige betreft zijn de ouders/wettelijke vertegenwoordigers betalingsplichtig.

Betaling van cursus/workshop

 • De tarieven voor de cursus/workshop staan vermeld op de website. Een wijziging wordt voorafgaand aan de start van de cursus/workshop aangekondigd.
 • De deelnemer betaalt voor aanvang van de cursus/workshop bij voorkeur per bankoverschrijving. In overleg is contant betalen ook mogelijk.
 • Wanneer de betaling is ontvangen zal de inschrijving voor de workshop/cursus worden bevestigd door Atelier TekenWijs.

Diensten/Producten

 • Bij aanvraag/verkoop van diensten/producten zal Atelier TekenWijs na overleg vrijblijvend een offerte aanbieden aan de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever bevestigt de opdracht door de offerte te voorzien van een handtekening.
 • De opdracht is definitief zodra Atelier TekenWijs de getekende offerte ontvangt via de mail Info@tekenwijs.nl.

Aansprakelijkheid

 • Tijdens de cursus/workshop/diensten/producten gaan we zorgvuldig met elkaar en de materialen om.
 • Atelier TekenWijs kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade aan kleding en andere schade voortvloeiend uit de cursus/workshop/diensten/producten of schade aan eigendommen. Nog voor evt. veroorzaakte schade door de (mede-)deelnemer.
 • Atelier TekenWijs is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer tijdens activiteiten.
 • Atelier TekenWijs is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel die cursist/opdrachtgever oploopt tijdens de activiteiten.
 • Atelier TekenWijs zal ten alle tijden zorgvuldigheid in acht nemen. Bij een vergissing spreken wij af dat er samen gekeken wordt naar een oplossing.